KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

<

Amwe mu mafoto


Uru rubuga rwakorewe kwigisha uzarukoresha ubumenyi rusange bwose bujyanye na diyabete.