KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

Uru rubuga rwakorewe kubamenyesha ibikorwa bijyanye na diyabete bibera hafi yabo ndetse n’ahantu h’igenzi bakenera kumenya nka za farumasi ziba zifite imiti n’ibikoresho bakenera mu kwita ku ndwara yabo

Amwe mu mafoto