KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

Amwe mu mafoto


Uru rubuga rwakorewe kwigisha abantu babana na diyabete ikintu cyose bakenera kumenya kubyo kurya n’ibyo kunywa kugira ngo babashe kwita ku ndwara yabo.