KirApp: Aplikasiyo ya mbere Nyarwanda ya Simatifone yo gufasha abadiyabetike

Urayisanga hano: Google Play Store

Amwe mu mafoto
Uru rubuga rusobanurira abantu babana na diyabete ibipimo n’ibizami byose by’umubiri bakenera gukoresha mu rwego rwo kwita ku ndwara yabo.